Добре дошли на сайта на Асоциация
„Виктория”

Сдружение „Асоциация „Виктория” е регистрирано, като организация с нестопанска цел в обществена полза в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на Република България, с ЕИК 131086322, с основна цел посредничество при международни осиновява-ния.

Стартирахме дейността си през 2005г. Акредитирани сме от Централния орган на Р България, Министерството на правосъдието, да съдействаме при международни обичайно местопребиваване в Гърция и Кипър и осъществяваме дейността си, чрез Разрешение №182/05.05.2020г. със срок на действие 05.05.2025г., издадено от Министерството на правосъдието в страната ни.

Eкипът ни се състои от професионалисти от различни области включително юристи, психолози, лекари.

Мисията ни е да намерим дом на повече изоставени деца и да съдействаме с необходимата грижа на осиновителите им да намерят пътя към тях.

   

 


Република България е разположена в Югоизточна Европа и Североизточната част на Балканския полуостров. Столица гр.София.

Република България е член на Европейския съюз.