Добре дошли на сайта на Асоциация
„Виктория”

Сдружение „Асоциация „Виктория” е регистрирано, като организация с нестопанска цел в обществена полза в Софийски градски съд, Република България, под №3512/2003г. с основна цел посредничество при международни осиновявания.

Стартирахме дейността си през 2005г., когато бяхме акредитирани от Централния орган на Р България, Министерството на правосъдието, да съдействаме при международни осиновявания на деца с обичайно местопребиваване в Р България, от лица с обичайно местопребиваване в Гърция и Кипър и  Италия, продължено от 15.03.2010г.

От 2013 г. получихме и лиценз за работа със осиновяващи от САЩ.

Eкипът ни се състои от професионалисти от различни области включително юристи, психолози, лекари.

Мисията ни е да намерим дом на повече изоставени деца и да съдействаме с необходимата грижа на осиновителите им да намерят пътя към тях.

   

 

 

   

Република България е разположена в Югоизточна Европа и Североизточната част на Балканския полуостров. Столица гр.София.

Република България е член на Европейския съюз.

АКТУАЛНИ ЛИЦЕНЗИ И ПАРТНЬОРСКИ ОРГАНИЗАЦИИ-РАЗДЕЛ