Добре дошли на сайта на Асоциация
„Виктория”

Сдружение „Асоциация „Виктория” е регистрирано, като организация с нестопанска цел в обществена полза в Търговския регистър и регистъра на юридическите
лица с нестопанска цел на Република България, под №3512/2003г. с основна цел посредничество при международни осиновявания.

Стартирахме дейността си през 2005г. Акредитирани сме от Централния орган на Р. България, Министерството на правосъдието, да съдействаме при международни осиновявания на деца с обичайно местопребиваване в Р. България, от лица с обичайно местопребиваване в Гърция и Кипър и осъществяваме дейността си, чрез Разрешение №182/05.05.2020г. със срок на действие 05.05.2025г., издадено от Министерството на правосъдието в страната ни.

Eкипът ни се състои от професионалисти от различни области включително юристи, психолози, лекари.

   

 

   

Република България е разположена в Югоизточна Европа и Североизточната част на Балканския полуостров. Столица гр.София.

Република България е член на Европейския съюз.

АКТУАЛНИ ЛИЦЕНЗИ И ПАРТНЬОРСКИ ОРГАНИЗАЦИИ-РАЗДЕЛ