Актуални Разрешения на сдружение „Асоциация Виктория” за посредничество при международни осиновявания:

Сдружение „Асоциация Виктория” работи в областта на международните осиновявания със осиновяващи от Италия с „Ла Димора Онлус”, със седалище и адрес на управление, гр.Рагуза, ул.”Таормина”№1, представлявана от президента д-р Личитра Розария Орнела, с Разрешение №17/13.03.2002г., издадено от Комисията по международни осиновявания към Председателството на Министерския съвет на Италия.

 

ЛИЦЕНЗ – PDF

 

   

 

 

   

Република България е разположена в Югоизточна Европа и Североизточната част на Балканския полуостров. Столица гр.София.

Република България е член на Европейския съюз.

АКТУАЛНИ ЛИЦЕНЗИ И ПАРТНЬОРСКИ ОРГАНИЗАЦИИ