За контакти:

Представляващи
асоциацията:

Валерия
Колмакова-Премянова
Мобилен: +359 898 645 123
newoffice@association-victoria.org

Надя Динчева
Мобилен: +359 888 92 32 81
newoffice@association-victoria.org

Андреана Янкова –
за контакти на английски език

Мобилен: +359 887 30 29 34
newoffice@association-victoria.org 

Република България е разположена в Югоизточна Европа и Североизточната част на Балканския полуостров. Столица гр.София.

Република България е член на Европейския съюз.

 

 

 

 

 

 

 

  

ул. Уилям Гладстоун 7

ет.2 ап.4
София, България          
тел/факс+359 2 952 27 48

newoffice@association-victoria.org