Πίνακας εξόδωνσχετικά με την διακρατική υιοθεσία

Του „ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΒΙΚΤΟΡΙΑ“

με χώρες υποδοχής την Ιταλία, Ελλάδα, Κύπρο και ΥΠΑ

 

Πίνακας εξόδωνσχετικά – PDF

Πίνακας εξόδωνσχετικά – DOCX

   

Η Δημοκρατία της Βουλγαρίας βρίσκεται στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και στο βορειοανατολικό τμήμα της Βαλκανικής Χερσονήσου. Πρωτεύουσα Σόφια

Η Δημοκρατία της Βουλγαρίας είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ-ΕΤΑΙΡΟΙ