Επίκαιρες Άδειες της ένωσης „Σύνδεσμος Βικτόρια” για μεσολάβηση σε διακρατικές υιοθεσίες:

Η ένωση „Σύνδεσμος Βικτόρια” δραστηριοποιείται στον τομέα των διακρατικών υιοθεσιών με υιοθετούντες από την Ιταλία μαζί με “La Dimora Onlus”, με έδρα και διεύθυνση διοικήσεως στην πόλη Ραγούζα, επί της οδού “Ταορμίνα” №1, εκπροσωπούμενη από την πρόεδρό της δρ. Λιτσίτρα Ροζάρια Ορνέλα, κάτοχος της υπ’ αριθ. №17/13.03.2002г. Άδειας, εκδοθείσα από την Επιτροπή Διεθνών Υιοθεσιών υπαγόμενη στην Προεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου της Ιταλίας.

 

ΑΔΕΙΑ – PDF

 

   


   

Η Δημοκρατία της Βουλγαρίας βρίσκεται στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και στο βορειοανατολικό τμήμα της Βαλκανικής Χερσονήσου. Πρωτεύουσα Σόφια

Η Δημοκρατία της Βουλγαρίας είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ-ΕΤΑΙΡΟΙ