Κατά τη διεκπεραίωση διακρατικών υιοθεσιών εφαρμόζονται τα εξής νομοθετήματα:

1. Η Σύμβαση για την Προστασία των Παιδιών και τη Συνεργασία αναφορικά με Διακρατική Υιοθεσία /Σύμβαση της Χάγης/

2. Ο Κώδικας Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου.

3. Ο Οικογενειακός Κώδικας της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας.

4. Ο Κανονισμός №2/2014 για τους όρους και τη διαδικασία έκδοσης και αφαίρεσης άδειας μεσολάβησης σε διεθνείς υιοθεσίες και για την πραγματοποίηση και τη διακοπή της δραστηριότητας των διαπιστευμένων οργανώσεων.

5. Ο Κανονισμός №3/2014 περί των όρων και της διαδικασίας για την τήρηση μητρώων διεθνών υιοθεσιών και περί της χορήγησης συναίνεσης υπό του Υπουργού Δικαιοσύνης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας.

6. Η Νομοθεσία η οποία διέπει τις διακρατικές υιοθεσίες στην αποδέκτρια χώρα.

   


   

Η Δημοκρατία της Βουλγαρίας βρίσκεται στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και στο βορειοανατολικό τμήμα της Βαλκανικής Χερσονήσου. Πρωτεύουσα Σόφια

Η Δημοκρατία της Βουλγαρίας είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ-ΕΤΑΙΡΟΙ